O mnie

Dariusz Rup - absolwent Uniwersytetu Opolskiego, posiadacz certyfikatów językowych CAE, CPE. Ukończył kurs metodyczny CELTA organizowany przez Cambridge University. Jest egzaminatorem TELC oraz TOEIC. Swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego rozpoczął w 2003 roku pracując w Centrum Edukacji ATUT, gdzie prowadził kursy dla kadry medycznej w szpitalach w Kup i w Ozimku oraz dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Następnie pracując w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu uczył języka angielskiego w ramach projektu unijnego: „Podnoszenie kompetencji językowych pracowników WUP oraz OHP w województwie opolskim”. Latem 2009 roku pracował jako dyrektor metodyczny w Regent Young Learners w Wielkiej Brytanii, gdzie był odpowiedzialny za szkolenia nauczycieli oraz dbanie o wysoki standard nauczania. Od 2008 do 2012 roku był zatrudniony w CJO Bizneslingua, gdzie najpierw jako lektor prowadził zajęcia m.in. w takich firmach jak: Opolgraf, Centrum Budowlane, Oras, Neapco, Otto, Kler, by następnie objąć stanowisko dyrektora metodycznego odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie placówki do uzyskania akredytacji Kuratorium Oświaty, zatrudnianie i szkolenie nauczycieli, prowadzenie lekcji pokazowych dla nowych firm oraz współorganizowanie, wraz z „Szarą Willą” w Opolu, spotkań pt. „Szarym Szlakiem”. Oprócz wymienionych placówek pracował również w Centrum Języków Obcych Poliglotus, International House Opole oraz Select English (UK).